Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2018
Odesílatel Marek Makoň
Organizace odesílatele Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace [IČO: 49766929]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2018 20:15:30
Předmět Výzva k podání nabídky

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace jako zadavatel veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“)

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) v souladu s § 6 zákona.

Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky na dodávky. Zadavatel postupuje v souladu v souladu s postupem pro zadávací řízení dle předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018.

1) Název zakázky
„ISŠTE Sokolov – Nákup ICT techniky 2018“


Přílohy
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2018_II.pdf (129.76 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2018 - Krycí list.doc (355.00 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2018 - Rekapitulace cen nabízeného vybavení.xlsx (13.45 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2018 - Podrobná specifikace předmětu VZ.xlsx (22.75 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2018 - Prohlášení k podmínkám ZŘ.doc (178.50 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2018 - Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace.doc (162.50 KB)
- VŘ_ISŠTE_Nákup ICT 2018 - Kupní smlouva.doc (282.00 KB)