Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“
Odesílatel Jiří Neumann
Organizace odesílatele Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace [IČO: 00520055]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2018 18:17:23
Předmět Oprava v Krycím listu nabídky

Jedná se o opravu chyby v položce Celková nabídková cena včetně DPH. Správně je takto:
Celková nabídková cena včetně DPH
(suma ad ř. 1. + ř. 2. + ř. 5 viz výše)


Přílohy
- Oprava - Krycí list nabídky.docx (32.61 KB)