Veřejná zakázka: Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 743
Systémové číslo VZ: P16V00000082
Evidenční číslo zadavatele: 70891168
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631001
Na základě předběžného oznámení:
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B
Počátek běhu lhůt: 01.03.2016
Nabídku podat do: 11.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část A, B“ v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli. Předmětem plnění je také dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce. Dále je předmětem plnění zpracování návrhu provozních řádů příslušných zařízení, dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic a správa majetku

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky