Veřejná zakázka: KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 643
Systémové číslo: P15V00000637
Evidenční číslo zadavatele: 70891168
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 525596
Na základě předběžného oznámení:
KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu
Počátek běhu lhůt: 16.01.2016
Nabídku podat do: 01.03.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci.
Předmětem VZ je nástavba plicního oddělení na stávajícím šesti podlažním lůžkovém pavilonu C. Součástí nástavby je rovněž vybudování nových strojoven VZT pro plicní oddělení a vybudování nové strojovny výtahu. Dále je součástí VZ zateplení obvodového pláště pavilonu C. Jedná se o stavební úpravy stávající stavby a nástavbu 7. a 8. nadzemního podlaží pavilonu "C" v areálu Karlovarské krajské nemocnice. Tato podlaží budou nastavena na stávající funkční pavilon interních oborů. V souvislosti s nástavbou podlaží budou z důvodu nového požárního řešení objektu stavebně upravena obě schodiště na všech stávajících podlažích – nově musí vzniknout chráněné únikové cesty dle současných požárních předpisů. Na 1. PP budou zřízeny 2 nové rozvodny NN, do těchto rozvoden bude přivedena přípojka NN pro nová podlaží a zálohovaná přípojka NN pro zařízení evakuace a důležitých zdravotnických zařízení. Bude provedeno prodloužení stávajících výtahů řešených jako evakuační o 1 stanici. Stávající strojovna výtahů bude přesunuta na úroveň 8. NP.
Podrobný rozsah stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 77 010 549 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508739

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky