Veřejná zakázka: Dodávka ochranných overalů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3682
Systémové číslo: P20V00000313
Datum zahájení: 03.06.2020
Nabídku podat do: 12.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka ochranných overalů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo dvěma účastníky zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku ochranných overalů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je ochranných overalů, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou Technická specifikace, po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.

Předmět plnění veřejné zakázky je s ohledem na jeho povahu rozdělen na části s tím, že účastník může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Rámcová kupní smlouva na každou část veřejné zakázky bude uzavřena s jedním účastníkem.

část A. Univerzální overaly
část B. Zdravotnické overaly

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 736 685 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 • IČO: 26365804
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy