Veřejná zakázka: Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3048
Systémové číslo: P19V00000393
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-033518
Datum zahájení: 16.07.2019
Nabídku podat do: 05.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace učeben pro strojírenské obory – část č. 1 – Nové obráběcí stroje – Konvenční stroje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena do částí. Předmětem plnění této části veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka konvenčních strojů včetně příslušenství dle Specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 této výzvy. Ostatní části veřejné zakázky jsou zadány v samostatných zadávacích řízení.

Součástí této části veřejné zakázky je také transport strojů na adresu zadavatele, instalace strojů, jejich zapojení a odzkoušení včetně zaškolení obsluhy. Účastník je povinen cenu dopravy a montáže započíst do jednotlivých položek.

Veřejná zakázka je součástí projektu „Modernizace učeben pro strojírenské obory“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011510, který je dotován v rámci 67. výzvy IROP Infrastruktura pro vzdělávání.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky