Veřejná zakázka: Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2996
Systémové číslo: P19V00000341
Datum zahájení: 12.06.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací. Jedná se o stavební úpravy dílen pro nové umístění strojů, pracovních stolů a skladu nářadí. Stavební úpravy zahrnují nové základy pod těžké stroje, vybourání příčky a části podlahové konstrukce. Zároveň bude zapotřebí pro provedení stavby částečná úprava elektroinstalace pro osazení nových strojů ve školních dílnách SPŠ v Ostrově. Jedná se o spojení dvou původních dílen do jednoho dílenského provozu. Dále bude provedena světelná instalace, instalace pro VZT a převážná část zásuvkových instalací se nemění, pouze se ruší některé zásuvky. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky