Veřejná zakázka: Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2019
Systémové číslo VZ: P18V00000024
Evidenční číslo zadavatele: 8/KZ/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-022990
Datum zahájení: 26.01.2018
Nabídku podat do: 14.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřních a vnějších kamer a příslušné NVR zařízení (Network Video Recorder) včetně HDD, UPS, switchů, monitorů a software pro vybrané školy v Karlovarském kraji. Jedná se celkem o 80 ks vnějších kamer, 117 ks vnitřních kamer, 18 ks videoserverů včetně HDD, operačního software a software pro inteligentní videoanalýzu. Kamery na perimetru budou kompatibilní pro zapojení do kamerových systémů Městských policií – kamery musí být uvedeny v seznamu podporovaných zařízení pro systémy Městských policíí - Genetec, Geutebrück, Milestone. Software pro inteligentní videoanalýzu bude dodáván průběžně v roce 2018 dle konkrétních požadavků zadavatele na základě instalace zařízení v jednotlivých školách
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty, přičemž je požadováno, aby dodavatel disponoval min. jedním servisním technikem vyškoleným výrobcem/dodavatelem/dovozcem nabízeného kamerového systému pro technickou podporu a servis. To bude doloženo jako příloha kupní smlouvy patřičným osvědčením výrobce/dodavatele//dovozce.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování technické podpory hot-line v pracovních dnech v době od 8 – 17 hodin min. po dobu záruky zařízení.
Předmět plnění zahrnuje rovněž součinnost a konzultace dodavatele při projektování zabezpečovacích systémů v určených školách.
Předmět plnění a podmínky, za jakých budou dodávky realizovány, jsou blíže specifikovány v Zadávací dokumentaci.
Kód CPV 35120000-1 Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky