Veřejná zakázka: "Transformace PATA Hazlov - zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1900
Systémové číslo: P17V00000692
Datum zahájení: 16.11.2017
Nabídku podat do: 04.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Transformace PATA Hazlov - zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti"
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a investorsko - inženýrské činnosti při realizaci, dokončení a kolaudaci staveb:

1. Transformace PATA Hazlov – novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné“ v rámci realizace projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283

2. „Transformace PATA Hazlov – novostavba tří domů“ v rámci realizace projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284

3. „Rodinný dům Aš, Nedbalova v rámci realizace projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

4. „Rodinný dům Aš, Všehrdova“ v rámci realizace projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Předmětem plnění zakázky je kontrola a koordinace provádění stavby v souladu s rozhodnutími dotčených orgánů, kontrola kvality, termínu a objemu plnění smlouvy o dílo, předání a převzetí díla, příprava podkladů pro vyhodnocení plnění smlouvy o dílo a dále spolupráce při vyřizování reklamací a záručních oprav.

Výkon TDS a inženýrské činnosti bude ukončen pro řádném zkolaudování stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy