Veřejná zakázka: Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1820
Systémové číslo: P17V00000612
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-034350
Datum zahájení: 05.12.2017
Nabídku podat do: 16.01.2018 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je novostavba dvou rodinných domů , a to v ulici Nedbalova p.p.č. 2242/1, 2242/12, 3570/1, 3570/5 a ulici Všehrdova, p.p.č. 1072/6, katastrální území Aš“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové
a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci,
a to v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením staveb a jejím předáním zadavateli.

Jedná se o dva samostatně stojící rodinné domy se dvěma bytovými jednotkami o mezních půdorysových rozměrech 12,90 x 10,85 m². Dva zděné domy, přízemní, nepodsklepené s valbovou střechou.

Detailněji viz Zadávací dokumentaci

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky