Veřejná zakázka: Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1643
Systémové číslo: P17V00000436
Evidenční číslo zadavatele: 984/SZ/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025868
Datum zahájení: 19.09.2017
Nabídku podat do: 27.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Hlavním cílem projektu je novostavba tří obytných domů v Hazlově pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených třech domech (objekty A,B,C) bude poskytována pobytová sociální služba „Domov pro osoby se zdravotním postižení“ a „Chráněné bydlení“ celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení stavby „Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů“, která je výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci, a to v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Jedná se o tři samostatné jednopodlažní stavby.
Objekty A, B ( pro poskytování sociální služby „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ pro 12 osob)
Objekty jsou jednopodlažní nepravidelného členitého půdorysu, zastavěná plocha každého objektu je 210,77 m2. Výška objektu je cca 4,88 m. V každém objektu se nachází šest jednolůžkových pokojů pro klienty, dále společná koupelna umožňující asistenci, prostory pro personál, přípravu jídla a sociální
a technické zázemí.

Objekt C (pro poskytování sociální služby „Chráněné bydlení“ pro 4 osoby). Objekt je jednopodlažní nepravidelného členitého půdorysu, zastavěná plocha objektu je 123,00 m2. Výška objektu je cca 4,72 m. V objektu C jsou navrženy dva byty.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky