Zakázka: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu - Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1613
Systémové číslo: P17V00000406
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2017
Nabídku podat do: 23.05.2017 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění koordinátora BOZP na stavbu - Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na zajištění koordinátora BOZP stavby: „Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa“, v rozsahu daném touto výzvou. Kód předmětu plnění veřejné zakázky podle klasifikačních číselníků CPV je: 71317200-5 – Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky