Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Auto Cont CZ a.s.
IČO: 47676795
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 4 636 112,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 609 696,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 24.04.2015