Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Modernizace učeben pro strojírenské obory – Stavební úpravy stávajících prostor
Odesílatel Zora Bolková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2019 15:23:46
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, viz příloha.


Přílohy
- Vyzva_ZMR_Stavebni_upravy_stavajicich_prostor.pdf (410.18 KB)