Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část D. Lékárenský nábytek
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2019 19:32:55
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky
„Část D. Lékárenský nábytek“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000568“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-039950“
V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky
s názvem "Část D. Lékárenský nábytek" rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru
nejvhodnější nabídky.


Přílohy
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Pape D.pdf (59.21 KB)