Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část D. Lékárenský nábytek
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2019 08:12:37
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky.

Ing. Petra Hnátková


Přílohy
- Příloha č. 1 Zpráva hodnotící komise z 1 části jednání GPO KV nábytek.pdf (2.50 MB)
- Příloha č. 2 Zpráva hodnotící komise z 2 části jednání GPO KV nábytek.pdf (2.25 MB)
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky část D.pdf (60.58 KB)