Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Část A. Infuzní pumpa, lineární dávkovač
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2019 15:31:02
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámhttps://zzskvk.spslite.kr-karlovarsky.cz/spslite/login.html;jsessionid=819EB7FBB947C670F819CB64664A343Bci veřejné zakázky rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky.

Ing. Petra Hnátková


Přílohy
- Příloha č. 1 Zpráva o jednání hodnotící komise GPO KV Lékařská technologie.pdf (2.41 MB)
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky A..pdf (59.44 KB)