Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2018 14:03:03
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek s pořadovým číslem 01.


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 01.pdf (52.46 KB)
- Priloha_8_Vykaz_Zdravotnický mobiliář pro GPO v nemocnici KV - oprava.xlsx (85.70 KB)