Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nábytek pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech
Odesílatel Petra Hnátková
Organizace odesílatele Karlovarský kraj [IČO: 70891168]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2018 08:02:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“) poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.11.2018.

S pozdravem
Ing. Petra Hnátková


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek č. 01.pdf (54.95 KB)

Původní zpráva

Datum 19.11.2018 10:24:19
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

žádám Vás o DI k této VZ. V ZD máte uvedeno :

C) Technická kvalifikace
K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje:
a) popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání

Požadujete fotografie i u prvků vyráběných na míru - tedy na atypy nebo pouze u typových prvků ?

Děkuji