Veřejná zakázka: „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. Etapa výstavby Rozšíření parkovacích stání a úpravy klid. zón uvnitř areálu Nemocnice Sokolov – SO-05 D,E“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 747
Systémové číslo: P16V00000086
Evidenční číslo zadavatele: 70891168
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631056
Na základě předběžného oznámení:
"Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. etapa výstavby Rozšíření parkovacích stání a úpravy klid. zón uvnitř areálu Nemocnice Sokolov - SO-05 D,E"
Počátek běhu lhůt: 01.03.2016
Nabídku podat do: 04.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Řešení dopravy v klidu 1. Etapa výstavby Rozšíření parkovacích stání a úpravy klid. zón uvnitř areálu Nemocnice Sokolov – SO-05 D,E“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky budou stavební úpravy v rozsahu dané projektovou dokumentací
V rámci SO-05E oprava koruny centrální opěrné stěny – sanace chodníku jsou předpokládány tyto práce
1. Demontáž stávajícího zábradlí a lamp VO.
2. Demontáž stávajícího opláštění mikrozáporové stěny včetně nosných prvků tohoto opláštění v celém rozsahu stěny
3. Postupné bourání ocelobetonové konstrukce hlavy mikrozáporové stěny 1-5 podle pravidel PD stavebně konstrukční části.
4. Postupná betonáž nové hlavy mikrozáporové stěny.
5. Osazení zábradlí a lamp VO
6. Sanace převázek a hlav kotev, provedené odvodňovacích vrtů, hřebíkování skalního masivu
7. Torkret mikrozáporové stěny
8. Zpevněné plochy
9. V prostoru před pavilonem C úpravy propadlé komunikace
V rámci SO-05D výstavba opěrné stěny nad pavilonem C jsou předpokládány tyto práce:
1. Sejmutí navětralé části skalního masivu
2. Provedení základů a stavba gabionové stěny
3. Provedení oplocení

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 290 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna Krajského úřadu Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky