Veřejná zakázka: Domov pro seniory Spáleniště v Chebu – vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3991
Systémové číslo: P20V00000627
Datum zahájení: 13.10.2020
Nabídku podat do: 27.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Domov pro seniory Spáleniště v Chebu – vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Domov pro seniory Spáleniště v Chebu – vybudování bezbariérového přístupu včetně přeložky plynovodu“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Jedná se o přístavbu ocelové rampy k objektu domova pro seniory. Ubytovací část je vystavěna v typizované konstrukční soustavě hromadné bytové výstavby T06B, hospodářská část v typizované soustavě MS 71. Dům je členěn na 2 dilatační celky – ubytovací část a budova hospodářská.

Nově je navržena ocelová rampa z jídelny do zahrady klientů pro přístup klientů na invalidních vozíčcích (u většiny klientů za pomoci personálu) i pro možnost přístupu na zahradu ležícím klientům za asistence personálu.

Konstrukce rampy musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Před vstupem z jídelny je navržena podesta o velikosti 2,0 x 2,0 m. Šikmá rampa šířka 1750 mm bude mít dvě symetrická ramena délky 8,0 m ve sklonu max 6,25%. Maximální výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi budou 20 mm. Přechod mezi rampou a navazující konstrukcí bude bez výškového rozdílu. Povrchy pochozích ploch budou rovné, pevné a upravené proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 popřípadě ve sklonu pak 0,5 + tg α, kdy α je úhel sklonu ve směru chůze. Rampa bude na podestách doplněna o vyrovnávací schodiště šířky 1,0 m sloužící pro běžné uživatele. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene musí být výrazně rozeznatelná od okolí. Kontrastní označení podstupnice je nepřístupné. Celá konstrukce bude ocelová žárově pozinkovaná založená na betonových patkách. Šikmá rampa bude po obou stranách opatřena madly ve výši 900 a 750 mm. Madla musí přesahovat nejméně o 150 mm hranu rampy s vyznačením v jejich půdorysném kruhovém průměru 50 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření. Po obou stranách budou osazeny vodící plechy v. 100 mm, alt. tyč ve výšce 100-250 mm. Stavba rampy vyvolá přeložku STL plynovodu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky