Veřejná zakázka: Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách – technický dozor stavebníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3140
Systémové číslo: P19V00000485
Datum zahájení: 13.09.2019
Nabídku podat do: 07.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách – technický dozor stavebníka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů při realizaci stavby „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“, a to od předání staveniště do doby převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu od příslušného stavebního úřadu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky