Veřejná zakázka: ,,Náhradní výsadba dřevin v Karlovarském kraji"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno (v archivu)
Uzavřeno.
DBID: 3114
Systémové číslo: P19V00000459
Evidenční číslo zadavatele: 207/MR/SÚ2019
Datum nákupu / nabídek: 28.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: ,,Náhradní výsadba dřevin v Karlovarském kraji"
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výsadba 80 ks dřevin druhového složení: 18x Lípa srdčitá (Tilia cordata), 11x Javor klen (Acer pseudoplanus), 27x Javor mléč (Acer platanoides), 2x Buk lesní (Fagus sylvatica), 2x Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 11x Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), 1x Topol osika (Populus tremula), 1x Hrušeň obecná (Pyrus communis), 1x Jabloň mnohokvětá (Malus floribunda), 3x Temnoplodec (Aronia prunifolia) a 3x Muchovník lamarckův (Amelanchier lamarckii) v rámci akce: „Náhradní výsadba dřevin v Karlovarském kraji“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: přímý nákup / evidence VZ
  • Předpokládaná hodnota: 253 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky