Veřejná zakázka: "Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3046
Systémové číslo VZ: P19V00000391
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-036446
Datum zahájení: 24.07.2019
Nabídku podat do: 15.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka podél Ohře: Dalovice - Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice - Šemnice"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je stavba cyklostezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců. Hlavní funkce je rekreačně turistická, v menší míře se pak jedná o funkci dopravní (rezidenti – přeprava k cíli). Stavba začíná před vodotečí téměř na konci chatové osady Všeborovice, kde navazuje na stávající komunikaci „Výletní“ jdoucí mezi osadou a Ohří. Na konci trasy se napojuje na stávající cestu mezi osadou a Ohří v Šemnici na začátku osady „Pod Pulovickým potokem“. Celková délka cyklostezky je 4813 m.

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice. Součástí plnění je dále zajištění všech činností související s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Součástí plnění je dále účast zástupců dodavatelů (subdodavatelů) na uvedení stavby do provozu a také účast zástupců dodavatelů (subdodavatelů) na kolaudačním řízení.

Členění stavby:

SO 102 Cyklostezka
SO 206 Most přes vodoteč km 0,04100
SO 207 Most přes vodoteč km 4,61450

Součástí předmětu plnění díla je rovněž
- Zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání zadavateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě,
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Před samotnou realizací stavby cyklostezky je nutné provést kácení dřevin, odstranění pařezů a vyřezání porostů.

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace a její přílohy, zejména Projektová dokumentace pro provedení stavby akce „Cyklostezka podél Ohře : Dalovice – Šemnice II. část Chatová osada Všeborovice – Šemnice“, zpracovatel PONTIKA s.r.o., IČO: 26342669, Sportovní 4, 360 09, Karlovy Vary, č. zakázky: 2018-37 z 10/2018, územní rozhodnutí stavby „cyklostezka, Dalovice – Šemnice“, spis. zn.: SÚ/3694/08/Bub.-328.3 ze dne 03.06.2008 a stavební povolení na stavbu: Cyklostezka podél Ohře : Dalovice – Šemnice, II. část chatové osada Všeborovice – Šemnice, spis. zn.: 10475/SÚ/12/Geb ze dne 11.09.2012, následně prodlouženo Rozhodnutím o prodloužení o 2 roky ode dne nabytí právní moci (08.02.2019) spis. zn.: 13890/SÚ/18/Geb ze dne 02.01.2019.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky