Veřejná zakázka: Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice – technický dozor stavebníka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2943
Systémové číslo VZ: P19V00000288
Datum zahájení: 27.05.2019
Nabídku podat do: 10.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice – technický dozor stavebníka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je výkon technického dozoru stavebníka v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice“, a to od předání staveniště do doby převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu od příslušného stavebního úřadu.

Předmětem plnění stavebních prací je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby Cyklostezka podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část chatová osada Všeborovice – Šemnice. Součástí plnění je dále zajištění všech činností související s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Součástí plnění bude zároveň zkontrolování přijatých nabídek od účastníků na stavební část cyklostezky a vytvoření rešerše. Součástí kontroly bude, mimo jiné, zaměření se na mimořádně nízkou nabídkovou cenu a nulové položky. Hodinová sazba bude činit 500 Kč včetně DPH za hodinu odvedené práce, při podmínce maximálně dvou hodin na zpracování jedné nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor investic

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky