Veřejná zakázka: „Dodávka a montáž 2 ks bezbariérových vstupních automatických dveří“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2808
Systémové číslo VZ: P19V00000153
Datum zahájení: 28.03.2019
Nabídku podat do: 15.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Dodávka a montáž 2 ks bezbariérových vstupních automatických dveří“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ JE ZEJMÉNA:
1) zakázka bude zhotovena v souladu:
a) s projektovou dokumentací na akci č. 180106, datum 11-2018, která je součástí zadání – zpracovatel ing. Pavel
Kodýtek
b) Požárně bezpečnostním řešením – zpracovatel Bc. Jan Přibys 09/2018
c) se Závazným stanoviskem HZS Cheb ze dne 19. 9. 2018
2) jedná se o výměnu 2 ks vstupních dveří za dveře automatické, posuvné k jedné straně, teleskopické, stávající prosklené dveře jsou vnější a vnitřní. Výměna dveří je včetně pevného rámu a prosklení.
3) teleskopické dveře jsou otvíravé na jednu stranu
4) dveře splňují veškeré požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, mimo jiné jsou bezbariérové, bezpečnostní pruhy pro osoby se zbytky zraku, tvrzené sklo, nízká tepelná propustnost
5) dveře jsou dodány i se stavební připraveností, se zednickým, malířským a zámečnickým začištěním, elektrickým vedením a napojením a využitím stávajícího náhradního zdroje el. energie (dieselagregát). Jsou provedeny požární ucpávky v rámci prostupů.
6) na elektrické připojení, vedení a napojení na dieselagregát bude provedena výstupní elektrická revize
7) součástí dodávky je 80 čipů
8) součástí dodávky je demontáž a likvidace a skládkovné starých dveří
9) dveře musí jít otevřít také ručně, musí být uzamykatelné mimo provoz recepce
10) firma je schopna zabezpečit 1x ročně servis dveří, 2x ročně čištění
11) provoz letní, zimní otvírání dveří
12) zaškolení obsluhy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 470 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
 • IČO: 71175237
 • Poštovní adresa:
  Polní 378
  35491 Lázně Kynžvart

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky mohou uchazeči doručit v písemné podobě (+ CD) osobně nebo poštou do kanceláře ředitelky Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky