Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy objektu Karla Hynka Máchy 1276 v Sokolově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 2787
Systémové číslo VZ: P19V00000132
Datum zahájení: 15.03.2019
Nabídku podat do: 01.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy objektu Karla Hynka Máchy 1276 v Sokolově
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Rekonstrukce střechy objektu Karla Hynka Máchy 1276 v Sokolově“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a touto výzvou. Při rekonstrukci střechy nedojde k zásadním změnám vzhledu objektu. Stejně tak nedojde k žádným dispozičním zásahům. Bude provedena výměna krytiny a staticky zajištěny dřevěné konstrukce krovu. Pro snížení energetické náročnosti je navržena minerální tepelná izolace v půdním prostoru. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
 • IČO: 49753843
 • Poštovní adresa:
  Lidická 590/38
  36001 Karlovy Vary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků