Veřejná zakázka: Oprava vozovky silnice III/22125 Velichov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2728
Systémové číslo: P19V00000073
Evidenční číslo zadavatele: 60/MR/SÚ/2019
Datum zahájení: 28.02.2019
Nabídku podat do: 15.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava vozovky silnice III/22125 Velichov
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava vozovky na silnici III/22125 v úseku 0,013-0,602 v celkové délce 0,589 km v ploše cca 3423 m2. Bude provedeno odfrézování v průměrné tl. 20 mm s vyrovnáním profilu s plynulým napojením na stávající stav v ploše 2 763 m2 a tl. 40 mm v ploše 660 m2. Bude provedena výšková úprava 8 ks vodovodních uzávěrů. Bude proveden spojovací postřik na odfrézovaný povrch modifikovanou emulzí C 60BP 4 v množství zbytkového asfaltu min. 0,25 kg/m2 a následně položena obrusná vrstva ACO 11+ s asfaltovým pojivem 50/70 v tloušťce 50 mm. Pracovní spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou a v místě vjezdů bude provedeno plynulé napojení na stávající stav. Dále bude provedeno VDZ – vodící čára v šířce 125 mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 1 652 893 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky