Veřejná zakázka: Dokumentace pro provádění stavby k akci Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně školy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2670
Systémové číslo: P19V00000015
Datum zahájení: 08.01.2019
Nabídku podat do: 08.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dokumentace pro provádění stavby k akci Rekonstrukce osvětlení v tělocvičně školy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění dále uvedených činností při projektové přípravě a v průběhu realizace stavebně udržovacích prací v rámci předmětné akce (dále také jako „stavba“):

1. Celková analýza stávajícího stavu včetně potřebných měření pro potřeby projektové přípravy a posouzení použitelnosti některých částí světelných zdrojů, např. ekonomickou výhodnost přestavby nebo výměny zářivkových svítidel atp. (výstup v počtu 1 paré).

2. Návrh technického a dispozičního řešení s ohledem na možnost zadavatele realizovat financování za předem stanovené výše finančního příspěvku zřizovatele.

3. Návrh technického řešení výměny stávajících světelných zdrojů zářivkových a žárovkových za LED světelné zdroje přirozenému dennímu osvětlení a výměny kolébkových vypínačů za senzorové spínače na chodbách, WC a v šatnách, s možností nastavení času a trvalého sepnutí (pro údržbu a úklid), včetně přípravy a zpracování potřebných podkladů (výstup v počtu 1 paré).
Minimální parametry LED osvětlení budou stanoveny dle ČSN a technických a právních předpisů, platných pro školská zařízení a navrženy tak, aby požadované parametry LED svítidel splňovaly požadavky morem pro intenzitu osvětlení (pokles toku světelných zdrojů) pro jednotlivá pracoviště minimálně minimálně po dobu 10 let (např. učebny 500 lx/osvětlenost místa zrakového úkolu Ēm 300 lx) a diody svítily bez blikání po celou dobu životnosti.

4. Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně tištěné verze výkazů výměr odděleně pro jednotlivé úseky a dále včetně elektronické verze výkazů výměr ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., (výstup kompletní dokumentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s elektronickou verzí výkazů výměr a textové, výkresové a dokladové části PD v počtu 2 paré). Dále bude expedováno 1 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu s doplněnými cenami včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu s doplněnými cenami ve formátu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel je schopen přijmout tj. formáty *.doc, *.xls a *.pdf. , součástí bude také nosič s otevřeným formátem výkresové části ve formátu *dwg s prohlížečem.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a v rozsahu vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 41 300 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
 • IČO: 49767194
 • Poštovní adresa:
  Husitská 2053
  35601 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508266

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy