Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnického přístroje Angiografická linka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2539
Systémové číslo VZ: P18V00000540
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.10.2018
Nabídku podat do: 02.11.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zdravotnického přístroje Angiografická linka
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického přístroje Angiografická linka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  V současné době probíhá na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Karlovy Vary rekonstrukce. V rámci prováděných prací došlo z důvodu porušení pracovního postupu pracovníků dodavatelské firmy k přerušení rozvodů topení. V důsledku tohoto zásahu několik hodin zatékala voda z druhého podlaží do prvního podlaží, tedy do míst, kde je umístěna současná Angiolinka. Dne 18.10.2018 obdržela KKN revizní zprávu výrobce Angiolinky, kde výrobce, který je zároveň servisní organizací s definitivní platností konstatoval, že poškozená současná Angiolinka je neopravitelná, a tudíž nejsou KKN ani výrobce/servisní organizace schopni zajistit dodržení podmínek zákona o zdravotnických prostředcích. Z tohoto důvodu je KKN vystavena riziku z prodlení při nuceném transportu pacientů s akutním onemocněním periferních tepen do jiných zdravotnických zařízení. Další oblastí, kde došlo k výpadku poskytovaných služeb/zákroků jsou intervenční řešení onemocnění žlučových cest. I přes spolupráci s kardiologickým oddělením kardiovaskulárního centra KKN, není KKN schopna lege artis poskytovat včasnou diagnostiku a terapii v oboru Intervenční radiologie, a to jako jediný poskytovatel této služby/tohoto vyšetření v rámci celého Karlovarského kraje.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 • IČO: 26365804
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky