Veřejná zakázka: Technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 230
Systémové číslo VZ: P15V00000225
Evidenční číslo zadavatele: 7/ZPR/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 521354
Počátek běhu lhůt: 02.06.2015
Nabídku podat do: 23.06.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Technická pomoc s přípravou projektových žádostí z fondů EU
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je zpracování projektových žádostí vč. kontroly a kompletace všech povinných příloh a studie proveditelnosti, vypracování analýzy nákladů a přínosů staveb k projektu, v rozsahu dle metodických pokynů příslušných programů strukturálních fondů EU (např. IROP, IPRÚ, CÍL 3). Minimální rozsah vypracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a přínosů projektu a zpracování žádostí o dotaci projektu je dán závaznými metodickými dokumenty jednotlivých dotačních programů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro období 2014 – 2020.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Sokolov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky