Veřejná zakázka: Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2242
Systémové číslo VZ: P18V00000247
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-016961
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 28.06.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka simulátoru pro simulace úrazu / trauma v obtížných podmínkách a výukového modelu člověka chovajícího se jako pacient s reakcemi na léčbu či léčebný postup včetně amputací nohy a ruky v provedení pacientský simulátor dospělý a pacientský simulátor dětský, v rozsahu specifikovaném přílohou č. 2 Výzvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, CZ.06.1.23/0.0/16_035/0001708, financovaného v rámci 27. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 472 180 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor zdravotnictví

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky