Veřejná zakázka: II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1723
Systémové číslo VZ: P17V00000516
Evidenční číslo zadavatele: 4/OR/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-023725
Datum zahájení: 30.08.2017
Nabídku podat do: 10.10.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Modernizace stávající komunikace II/198 v km cca 32,430 – 33,812 min. na normovou kategorii S6,5 v jejímž rámci bude provedena modernizace konstrukce vozovky včetně tří mostních objektů, kterými jsou: jeden stávající rámový železobetonový prefabrikovaný propustek, jeden stávající rámový železobetonový prefabrikovaný most a jeden nový železobetonový rámový přímo pojížděný most plošně založený. V rámci stavby dojde ke kácení stromů, k mýcení náletových křovin a keřů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 22 952 190 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy