Veřejná zakázka: Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1654
Systémové číslo VZ: P17V00000447
Datum zahájení: 14.06.2017
Nabídku podat do: 28.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci akce: Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a investorsko-inženýrské činnosti při realizaci, zajištění předčasného užívání části stavby, dokončení a kolaudaci stavby: „Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. Etapa“ (dále jen „stavba“), tj. kontrola a koordinace provádění stavby, kontrola kvality, termínů a objemu plnění smlouvy o dílo, předání a převzetí díla, příprava podkladů pro vyhodnocení plnění smlouvy o dílo a dále spolupráce při vyřizování reklamací a záručních oprav.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  360 06 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky