Veřejná zakázka: Zajištění koordinátora BOZP a stavebního dozoru na stavbu: "II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava, III. etapa"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 119
Systémové číslo: P15V00000116
Evidenční číslo zadavatele: 12/MR/TÚ/2015
Počátek běhu lhůt: 14.02.2015
Nabídku podat do: 18.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění koordinátora BOZP a stavebního dozoru na stavbu: "II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava, III. etapa"
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění koordinátora BOZP a stavebního dozoru, dle zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a souvisejícími předpisy po dobu realizace stavební akce: „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava, III. etapa“.
Jedná se o pokračování přeložky silnice II/210 v úseku od konce I. etapy, tj. od sjezdu na silnici III/21029 po okružní křižovatku v ul. Kraslická (II. etapa). Pokračování přeložky silnice II/210 začíná mostem SO 202 přes silnici III/210 29, železniční zhlaví trati ČD a řeku Svatava a končí napojením na již zrealizovanou okružní křižovatku v ul. Kraslická. Délka přeložky silnice II/210 řešené v rámci III. etapy je 594 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 70947023
  • Poštovní adresa:
    Chebská 282, 356 01 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Chebská 282, 356 04 Sokolov

Kontakt

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky