Veřejná zakázka: VYTVOŘENÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V KARLOVARSKÉM KRAJI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1037
Systémové číslo: P16V00000375
Datum zahájení: 18.04.2017
Nabídku podat do: 02.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VYTVOŘENÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V KARLOVARSKÉM KRAJI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel požaduje vytvořit nástroj, který umožní jednotné sledování činnosti sociálních služeb,propojení údajů o kapacitě služby, personálním a finančním zajištění služby za účelem sledování
efektivity sociální služby (zejména z hlediska dopadů činnosti služby na uživatele). Vykázaná data budou sloužit k vyhodnocování a srovnávání jednotlivých sociálních služeb a jejich poskytovatelů
navzájem. Nástroj by měl usnadnit poskytovatelům sociálních služeb práci s průběžným evidováním a vykazováním indikátorů poskytování sociální služby (kvantitativní, kvalitativní indikátory) s ohledem
na stanovené cílové hodnoty indikátorů. Sledovány budou kvalitativní indikátory (Regionální karty sociálních služeb), kvantitativní indikátory (zejména doba provozu, využívání kapacit služeb, personální zajištění) a finanční údaje - náklady služby dle nákladových položek včetně položkového čerpání poskytnuté dotace a zdroje financování služby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřené s výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 817 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Karlovarský kraj
 • IČO: 70891168
 • Poštovní adresa:
  Závodní 353/88
  36006 Karlovy Vary
 • Název odboru: Odbor sociálních věcí

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky